1. Shopitoo webshop manual

Helpdesk

6.4 Domäner

Alla webbutiker får automatiskt en arbetsdomän. Normalt har en butik en domän enligt följande: dittbutiksnamn.shopitoo.com.

6.4.1 Egen domän

Att ha en egen domän (www.mydomain.com tex) som går till din webbutik är inte obligatoriskt men nästan en förutsättning för att verka seriöst. Om du inte har en egen domän kan du registera detta hos valfri domänleverantör som kan erbjuda en DNS utpekning av CNAME till Webbutiken.

 

(För 301 redirect, se 6.5  Redirects)

6.4.1.1 Peka domän

När du har registrerat din domän och skall peka den mot din webbutik behöver du först logga in hos den leverantör där din domän finns, eller be din domänleverantör om hjälp, och ändra i DNS-datan för domänen.

Lägg in en CNAME som pekar mot [butiksnamn].nordicshops.com. Du behöver även ta reda på din butiks IP-adress och ange denna med A-pekare.

Du måste också ange domännamnet i inställningarna enligt nedan. Tänk på att ange din domän både med och utan www i adressen.

6.4.1.2 SSL-domän

Detta är huvuddomänen för butiken. Denna domän måste ha ett giltigt SSL-certifikat och per idag kan kunder till shopitoo INTE ha egna SSL domäner utan använder då "https://dinwebbutik.shopitoo.com

Rör enbart denna inställning om du är absolut säker på vad du gör.

6.4.2 Administrera domäner

Lägg till dina registrerade domäner i fältet längst ner och tryck sedan på Spara-knappen

Du kan även ta bort inaktuella domäner genom att trycka på Ta bort.

Andra INTE i rullistan för SSL-domän, per idag kan kunder till shopitoo INTE ha egna SSL domäner utan använder då "https://dinwebbutik.shopitoo.com

SSL-Domän måste vara inställd på en domän som har ett giltigt SSL-certifikat installerat annars kommer butiken inte fungera!
Gillis Hedlund / Rickard Rosenqvist
Domän , Domäner , SSL