1. Shopitoo webshop manual

Helpdesk

Nordisk E-handel utvecklar och tillhandahåller en affärsplattform som förbättrar företags onlineförsäljning, kundrelationer och orderflöden.

Affärsplattformen används primärt för webbutiker, selfservicetjänster (“Mina Sidor”), avtalshantering, och orderhantering. Nordisk e- handel har 20 anställda på sina kontor i Malmö, Stockholm, Göteborg, Oslo och blev av Dagens Industri utsetts till ett av 2013 års Gasellföretag i Sverige.

Fördelen med produkten är dess flexibiliteten och tillgång till en mängd färdiga funktioner och integrationer med olika stödsystem. Detta understöds av bolagets konsultgrupp som kostnadseffektivt kan leverera anpassningar av systemet. Konsultationen kan bestå av designanpassningar, kundunika moduler/funktioner, integrationer och anpassade arbetsflöden.

Läs mer på Nordisk e-handel hemsida >>
Gå till startsidan >>